Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Podczas spotkania noworocznego gminy Świeszyno, wójt gminy Świeszyno pani Ewa Korczak, wręczyła nagrody „Świeszyńskiego Platana”. Świeszyński Platan to nagroda przyznawana osobą, które poprzez swoją działalność wpisały się w karty historii gminy Świeszyno.

W uznaniu za wieloletnią działalność społeczną w kategorii "Społecznik" nagrody zostały przyznane panu Albinowi Tyburskiemu, Feliksowi Borysowi oraz Eugeniuszowi Łotyszowi za ogromny wkład w utworzenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Świeszynie, Strzekęcinie oraz Niedalinie.

Laureatom nagrody serdecznie gratulujemy !

Źródło: Gmina Świeszyno

IMG 20191026 110652136

Informuję, że zgodnie planem szkolenia dla OSP na 2020 r. w terminie od 07 lutego 2020 r. do 29 marca 2020 r. zostanie przeprowadzone Szkolenie Podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu koszalińskiego.

Łączna liczba miejsc dla wszystkich OSP to 40 kursantów. Proszę zgłaszać kandydatów, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz zaliczenie e-learningu.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Posiadanie umundurowania koszarowego, ubrania bojowego, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu koniecznego do zajęć

 2. Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający ukończenie 18 lat (proszę nie przynosić ksero dokumentu tożsamości, każdy kursant ma mieć ze sobą dowód osobisty na egzaminie),

 • skierowanie nowego typu od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy na druku (do pobrania na stronie internetowej KM PSP Koszalin - http://www.kmpsp.koszalin.pl) wraz z klauzulą o RODO na drugiej stronie skierowania.

UWAGA:

06 lutego br. o godz.1600 odbędzie się spotkanie organizacyjne w KM PSP w Koszalinie, podczas którego kursanci dowiedzą się jak obsługiwać platformę edukacyjną oraz zostaną zaznajomieni z zasadami szkolenia. Proszę by w tym dniu kursanci przywieźli ze sobą skierowania podpisane i podbite przez uprawnione do tego osoby (o ile nie zostały one dostarczone wcześniej przez naczelników). W przypadku niepełnej dokumentacji uczestników kursu lub nie spełnienia wymogów formalnych uczestnictwa, kandydat nie zostanie przyjęty na szkolenie.

Egzamin z części teoretycznej odbędzie się 28 lutego 2020 r. o godz. 1600 w siedzibie KM PSP w Koszalinie na ul.Strażackiej 8 a z części praktycznej przeprowadzony zostanie 29 marca 2020 r. od godz. 1000.

Informuję druhów, że materiały do doskonalenia teoretycznego są udostępnione na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest założyć indywidualne konto na platformie e-learningowej na własne nazwisko (proszę nie używać pseudonimów ani samych dużych liter), z kodem jednostki kierującej na kurs. Loginy oraz hasła dostępu dla poszczególnych jednostek OSP są w posiadaniu Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Koszalinie oraz w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Koszalinie. Przy pomocy materiałów umieszczonych na platformie każdy uczestnik musi zrealizować następujące tematy wraz z egzaminami:

Z części I – Ochrona ludności tematy:

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 Z części II – Ratownictwo:

 1. Szkolenie BHP

 2. Szkolenie podstawowe cz.I

 3. Szkolenie podstawowe cz.II

 4. Ratownictwo techniczne

 5. Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP

 6. Wyposażenie OSP - przeznaczanie, obsługa, konserwacja

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego egzaminu teoretycznego jest realizacja tematów w stopniu co najmniej 80% oraz zaliczenie egzaminu (testu) końcowego, który jest dostępny po zaliczeniu kursu z każdego z  tematów również w stopniu co najmniej 80% do dnia 25 lutego 2020 r. do godz 10 :00.

  Kierownik kursu z poziomu administratora sprawdzi i zweryfikuje ilość logowań, czas przebywania na platformie oraz stopień realizacji i zaliczeń kursu. Po zweryfikowaniu stopnia realizacji i zaliczenia egzaminów zatwierdzi dopuszczenie do egzaminu teoretycznego dla poszczególnych uczestników, który odbędzie się w KM PSP Koszalin i obejmuje całość materiału kursu e-learningowego. 

Więcej informacji w w/w sprawie pod nr tel. (94)3455212, (94)3455209, (94)3455214, (94)3455213.

PLAN ZAJĘĆ (aktualizacja z dn.05.02.2020)

17 stycznia 2020 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa przy KM PSP w Koszalinie. Spotkanie dało sposobność do miłego spędzenia czasu z byłymi koleżankami i kolegami ze służby przy wspólnym stole.

Był to świetny moment dla wszystkich obecnych, aby wymienić się wrażeniami, doświadczeniami i sytuacjami mającymi miejsce w ubiegłym roku. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności koła w roku ubiegłym. Korzystając z okazji uczczono szanownego jubilata z okazji 65 rocznicy urodzin Pana Jerzego Markowskiego.

W spotkaniu z licznie przybyłymi emerytami i członkami ich rodzin udział wziął również bryg. Adam Gonciarz, zastępca komendanta miejskiego PSP w Koszalinie, który podziękował zarządowi i członkom koła za aktywną pracę na rzecz integracji środowiska i pomocy wzajemnej.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, wszyscy mogli oddać się wspomnieniom oraz podzielić się zabawnymi historiami i anegdotami.

 • DSC02122
 • DSC02123
 • DSC02124
 • DSC02125
 • DSC02126
 • DSC02127
 • DSC02128
 • DSC02129
 • DSC02130
 • DSC02131
 • DSC02132
 • DSC02133
 • DSC02134
 • DSC02135
 • DSC02136
 • DSC02137
 • DSC02138

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

W czwartek 16 stycznia 2020 r. o godz. 1718  stanowisko kierowania w Koszalinie przyjęło zgłoszenie o pożarze złomowiska samochodów przy ul. Szczecińskiej w Koszalinie.

Po przybyciu na miejsce dowódca potwierdził zdarzenie i poinformował, że pożar objął zasięgiem plac z wrakami i halę warsztatową. Pożar objął powierzchnię ok. 3 tys. m2, z czego 1 500 m2 to hala warsztatowa. Niezbędne było zadysponowanie większej ilości sił i środków. Bezpośrednio zagrożony był sąsiadujący przez płot salon meblowy. Jego obrona była jednym z pierwszych zadań i udało się obiekt obronić go przed ogniem. W miarę przybywania kolejnych zastępów prowadzono gaszenie pożaru ze wszystkich stron i po opanowaniu pożaru na składowisku wraków możliwe było dotarcie i podjęcie gaszenia samej hali warsztatowej.
W zdarzeniu udział brały 24 zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej z Koszalina i okolicznych gmin, łącznie 80 strażaków.
Wskutek pożaru spaleniu uległa hala warsztatowa i składowisko wraków wokół hali, właściciel ocenił wstępnie straty na 900 tyś zł. Przyczyna pożaru nie została stwierdzona.

Akcję gaśniczą zakończono o godzinie 415 dnia następnego.

Działania straży trwały łącznie ponad 10 godzin.

 • DSC02093
 • DSC02097
 • DSC02098
 • DSC02104
 • DSC02110
 • DSC02113
 • DSC02118

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

10 stycznia br. w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie odbył się uroczysty apel, podczas którego, w obecności przełożonych oraz kadry Komendy, str. Damian Kłodziński złożył ślubowanie na sztandar KM PSP w Koszalinie i z rąk bryg. Adama Gonciarza zastępcy komendanta miejskiego PSP w Koszalinie odebrał akt ślubowania.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment dla każdego strażaka, który rozpoczyna służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Jest to podniosły moment, który stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej. Dlatego podczas uroczystości, młodzi strażacy przysięgali być ofiarnymi i mężnymi w ratowaniu życia ludzkiego i wszelkiego mienia, nawet z narażeniem własnego życia.

Nowy funkcjonariusz został mianowany na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie i z dniem 1 stycznia br. rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Koszalinie.

Serdecznie gratulujemy wyboru zawodu strażaka oraz życzymy powodzenia i spełnienia w służbie.

 • DSC02074
 • DSC02075
 • DSC02076
 • DSC02085
 • DSC02091

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin