Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Spotkanie noworoczne Koła Emerytów i rencistów PSP

17 stycznia 2020 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa przy KM PSP w Koszalinie. Spotkanie dało sposobność do miłego spędzenia czasu z byłymi koleżankami i kolegami ze służby przy wspólnym stole.

Był to świetny moment dla wszystkich obecnych, aby wymienić się wrażeniami, doświadczeniami i sytuacjami mającymi miejsce w ubiegłym roku. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności koła w roku ubiegłym. Korzystając z okazji uczczono szanownego jubilata z okazji 65 rocznicy urodzin Pana Jerzego Markowskiego.

W spotkaniu z licznie przybyłymi emerytami i członkami ich rodzin udział wziął również bryg. Adam Gonciarz, zastępca komendanta miejskiego PSP w Koszalinie, który podziękował zarządowi i członkom koła za aktywną pracę na rzecz integracji środowiska i pomocy wzajemnej.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, wszyscy mogli oddać się wspomnieniom oraz podzielić się zabawnymi historiami i anegdotami.

 • DSC02122
 • DSC02123
 • DSC02124
 • DSC02125
 • DSC02126
 • DSC02127
 • DSC02128
 • DSC02129
 • DSC02130
 • DSC02131
 • DSC02132
 • DSC02133
 • DSC02134
 • DSC02135
 • DSC02136
 • DSC02137
 • DSC02138

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin