Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Bezpieczny sylwester

Gdzie należy zaopatrywać się w fajerwerki ?

Ustawodawca bardzo rygorystycznie określa warunki, jakie musi spełniać pod względem ochrony przeciwpożarowej, przechowywanie i obsługi podmiot chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych. Warunki ustawy mogą być spełnione tylko w wyspecjalizowanych punktach, mających odpowiednie zaplecze magazynowe i spełniających wszelkie wymogi ochrony przeciwpożarowej. Dopuszcza się sprzedaż fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych, jednakże pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów, a mianowicie:

· sprzedaż winna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca,

· wyroby takie winny być posortowane w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzedaży 1.4 G i 1.4 S,

· stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne o zakazach otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiektach i jego sąsiedztwie.

Oznakowanie na opakowaniu

Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi posiadać na opakowaniu:

- znak literowy NWP (nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie
i przechowywanie),

- instrukcję przechowywania i używania w języku polskim.

Skoro korzystanie z materiałów pirotechnicznych jest nieuniknione, należy zatem przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

 • zakupu materiałów pirotechnicznych może dokonać tylko osoba pełnoletnia,
 • należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci,
 • przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania,
 • odpalanie materiałów pirotechnicznych musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
 • nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych,
 • nie wolno „odpalać” z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą, najlepiej wybrać w tym celu gładką powierzchnię, aby fajerwerki nie przewróciły się,
 • jeśli po odpaleniu fajerwerku i wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodowały, nie należy do niego podchodzić, aby sprawdzić co się stało,
 • fajerwerki należy używać tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni,
 • odpalając fajerwerki nie można ich ustawiać w stronę zabudowań,
 • nie wolno rzucać fajerwerków w miejsca, gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie, gdzie stoją samochody.
 • huk petard niepokoi nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

Wszyscy musimy pamiętać, że środki pirotechniczne są materiałami wybuchowymi wysokiej temperaturze spalania się i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. Wypuszczając petardę lub fajerwerk, trzeba przewidzieć tor lotu i miejsce upadku. Bawiąc się tak niebezpieczną zabawką, bierzemy na siebie odpowiedzialność za szkody, które może ona wyrządzić.

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin