Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP luty/marzec 2020

IMG 20191026 110652136

Informuję, że zgodnie planem szkolenia dla OSP na 2020 r. w terminie od 07 lutego 2020 r. do 29 marca 2020 r. zostanie przeprowadzone Szkolenie Podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu koszalińskiego.

Łączna liczba miejsc dla wszystkich OSP to 40 kursantów. Proszę zgłaszać kandydatów, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz zaliczenie e-learningu.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Posiadanie umundurowania koszarowego, ubrania bojowego, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu koniecznego do zajęć

 2. Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający ukończenie 18 lat (proszę nie przynosić ksero dokumentu tożsamości, każdy kursant ma mieć ze sobą dowód osobisty na egzaminie),

 • skierowanie nowego typu od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy na druku (do pobrania na stronie internetowej KM PSP Koszalin - http://www.kmpsp.koszalin.pl) wraz z klauzulą o RODO na drugiej stronie skierowania.

UWAGA:

06 lutego br. o godz.1600 odbędzie się spotkanie organizacyjne w KM PSP w Koszalinie, podczas którego kursanci dowiedzą się jak obsługiwać platformę edukacyjną oraz zostaną zaznajomieni z zasadami szkolenia. Proszę by w tym dniu kursanci przywieźli ze sobą skierowania podpisane i podbite przez uprawnione do tego osoby (o ile nie zostały one dostarczone wcześniej przez naczelników). W przypadku niepełnej dokumentacji uczestników kursu lub nie spełnienia wymogów formalnych uczestnictwa, kandydat nie zostanie przyjęty na szkolenie.

Egzamin z części teoretycznej odbędzie się 28 lutego 2020 r. o godz. 1600 w siedzibie KM PSP w Koszalinie na ul.Strażackiej 8 a z części praktycznej przeprowadzony zostanie 29 marca 2020 r. od godz. 1000.

Informuję druhów, że materiały do doskonalenia teoretycznego są udostępnione na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest założyć indywidualne konto na platformie e-learningowej na własne nazwisko (proszę nie używać pseudonimów ani samych dużych liter), z kodem jednostki kierującej na kurs. Loginy oraz hasła dostępu dla poszczególnych jednostek OSP są w posiadaniu Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Koszalinie oraz w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Koszalinie. Przy pomocy materiałów umieszczonych na platformie każdy uczestnik musi zrealizować następujące tematy wraz z egzaminami:

Z części I – Ochrona ludności tematy:

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 Z części II – Ratownictwo:

 1. Szkolenie BHP

 2. Szkolenie podstawowe cz.I

 3. Szkolenie podstawowe cz.II

 4. Ratownictwo techniczne

 5. Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP

 6. Wyposażenie OSP - przeznaczanie, obsługa, konserwacja

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego egzaminu teoretycznego jest realizacja tematów w stopniu co najmniej 80% oraz zaliczenie egzaminu (testu) końcowego, który jest dostępny po zaliczeniu kursu z każdego z  tematów również w stopniu co najmniej 80% do dnia 25 lutego 2020 r. do godz 10 :00.

  Kierownik kursu z poziomu administratora sprawdzi i zweryfikuje ilość logowań, czas przebywania na platformie oraz stopień realizacji i zaliczeń kursu. Po zweryfikowaniu stopnia realizacji i zaliczenia egzaminów zatwierdzi dopuszczenie do egzaminu teoretycznego dla poszczególnych uczestników, który odbędzie się w KM PSP Koszalin i obejmuje całość materiału kursu e-learningowego. 

Więcej informacji w w/w sprawie pod nr tel. (94)3455212, (94)3455209, (94)3455214, (94)3455213.

PLAN ZAJĘĆ (aktualizacja z dn.05.02.2020)

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin