Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Zakończenie kursu kierowców-konserwatorów dla członków OSP

02.12.2019r. odbył się egzamin końcowy kursu kierowców-konserwatorów dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Do egzaminu przystąpiło 24 druhów, którzy zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Strażacy przystąpili do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego, który sprawdził ich merytoryczne przygotowanie do pełnienia funkcji kierowcy-konserwatora w zastępie. Druhów oceniała komisja egzaminacyjna w składzie: mł.bryg. Skrzypiński Piotr, asp. Bochno Paweł, ml. kpt. Zawiałow Bartosz

  • 1
  • 2
  • 3

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin