Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie – choć służą rozrywce i są powszechnie dostępne, zawierają materiały wybuchowe. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku. Przypominamy o zasadach zakupów i używania fajerwerków

UWAGA - wymagania dla imprez masowych są dostępne pod adresem: https://www.kmpsp.koszalin.pl/prewencja/imprezy-masowe


WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki jego przestrzegania w obiekcie, zwracając uwagę m.in. na takie elementy jak:

INSTALACJE TECHNICZNE W OBIEKCIE – PRZEGLĄDY, KONSERWACJA, PRZEPISY.

INSTALACJA GAZOWA powinna być poddawana okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanutechnicznego co najmniej raz w roku.

INSTALACJA WENTYLACYJNO – DYMOWO – SPALINOWA

ZAGROŻENIE POŻAROWE PODCZAS ŻNIW

Przełom lipca i sierpnia to okres, w którym na wsiach rozpoczynają się żniwa. W ubiegłym roku aura nie dopisywała, bo prawie każdego dnia padał deszcz, co uniemożliwiło rolnikom pracę na polach. Na szczęście w tym roku pogoda jest dla nich jak na razie przychylna, bo świeci słońce. W najbliższych dniach będzie też całkiem nieźle, ale trzeba się spieszyć, bo nadchodzą burze i opady deszczu.

Pożary są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody. Po pożarze las odradza się przez dziesiątki lat. Zagrożenie pożarami polskich lasów należy do najwyższych w Europie, a w rejonach Sudetów przybrało charakter klęski ekologicznej.

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin