Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Nr alarmowy 112

Został wprowadzony w 1991, a jest regulowany przez Powszechną Dyrektywę o Służbach. Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM. Docelowo wybranie numeru 112 z jakiegokolwiek telefonu spowoduje połączenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR); do czasu utworzenia CPR możliwe jest przekierowanie połączenia na ten numer do jednostek Straży Pożarnej lub Policji. Numer 112 współdziała z system lokalizacji a po pracach udoskonalenia systemu lokalizacji (platforma lokalizacyjno-informacyjna) w 2010 r. ma powstać system Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Zachowane zostaną telefony alarmowe służb 997, 998 i 999 m.in. po to by nie obciążać nadmiernie numeru 112, który ma służyć do celów ratowniczych, a nie do zgłaszania np. kradzieży.

Numer 112 a inne numery alarmowe

Numer 112 należy wybierać przede wszystkim wtedy, kiedy potrzebne jest przybycie przynajmniej dwóch służb. Jeżeli zdarzenie wymaga przybycia tylko jednej służby należy dzwonić pod jej numer alarmowy. Te numery to:

» 984 - pogotowie rzeczne,
» 985 - ratownictwo morskie i górskie,
» 986 - straż miejska,
» 991 - pogotowie elektrowni,
» 992 - pogotowie gazowni,
» 993 - pogotowie ciepłowni,
» 994 - pogotowie wodociągów,
» 997 - policja,
» 998 - straż pożarna,
» 999 - pogotowie ratunkowe.

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin