Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

W maju br. Komenda Miejska PSP w Koszalinie, w ramach działalności edukacyjnej, przeprowadziła akcję pn. „Dni otwartych strażnic”, w trakcie której dzieci z przedszkoli oraz szkół z terenu miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego wraz z opiekunami, miały możliwość odwiedzenia strażaków w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1 i 2 w Koszalinie. Dzieci podczas spotkań ze strażakami zostały zapoznane ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostek ,uczyły się zasad bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia oraz właściwego alarmowania służb ratowniczych.
Ww. działania realizowano w oparciu o ogólnopolską kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin