Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Dokumenty do pobrania w zakresie połączenia systemu sygnalizacji pożaru z Komendą Miejską PSP w Koszalinie:

1. ZARZĄDZENIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SPRAWIE MONITORING POŻAROWEGO

2. WYTYCZNE MONITORINGU KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

3. WNIOSEK O PROWADZENIE USŁUGI W ZAKRESIE TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ DO CENTRUM ODBIORCZEGO ALARMÓW POŻAROWYCH PSP

4. WNIOSEK O POŁĄCZENIE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNO-ALARMOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Z CENRUM ALARMOWYM PSP

5. KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU

6. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

MATERIAŁY DO POBRANIA Z ZAKRESU DZIAŁAŃ SEKCJI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZEJ.

ODBIORY OBIEKTÓW:

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy i chęci przystąpienia do użytkowania, zgodnie z art. 56 prawa budowlanego

IMPREZY MASOWE:

- Instrukcja wydana przez Komendę Miejską PSP w Koszalinie, dla organizatorów imprez masowych (procedura opiniowania oraz wymagane dokumenty, w tym szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji)

- Oświadczenie w spr. braku zmian warunków technicznych obiektu

- Oświadczenie w spr. zapoznania się służb z przepisami i warunkami technicznymi obiektu oraz instrukcją na wypadek powstania pożaru i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

- Instrukcja Komendy Głównej PSP do wydawania opinii o imprezach masowych przez Państwową Straż Pożarną

- Analiza przewidywanych zagrożeń bezpieczeństwa

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

 CAMPINGI I INNE FORMY WYPOCZYNKU:

Wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego dla kempingów (campingów) i pól namiotowych oraz innych obiektów hotelarskich umożliwiających nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych

 

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin