Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w KM PSP w Koszalinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 4

Stanowisko etatowe (docelowe): ratownik specjalista

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
ul. Strażacka 8, 75-738 Koszalin

Informacja o naborze - do pobrania

Oświadczenia do pobrania

1. Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego

2. Informacja o wynikach naboru do służby

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w KM PSP w Koszalinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1

Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik-kierowca (nurek)

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
ul. Strażacka 8, 75-738 Koszalin

Informacja o naborze - do pobrania

Oświadczenia do pobrania

1. I etap - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

2. II etap - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

3. III etap - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

4. IV etap - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

5. V etap - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

6. Nabór zakończony rozstrzygnięty

7. Zakończenie naboru.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w KM PSP w Koszalinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 3

Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik-kierowca (nurek)

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
ul. Strażacka 8, 75-738 Koszalin

Informacja o naborze - do pobrania

Oświadczenia do pobrania

1. Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu I etapu postepowania kwalifikacyjnego

2. Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu II etapu postepowania kwalifikacyjnego

3. Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu III etapu postepowania kwalifikacyjnego

4. Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu IV etapu postepowania kwalifikacyjnego

5. Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu V etapu postepowania kwalifikacyjnego

6. Informacja o wynikach postepowania kwalifikacyjnego

 

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w KM PSP w Koszalinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 4

Stanowisko etatowe (docelowe): ratownik specjalista

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
ul. Strażacka 8, 75-738 Koszalin

Informacja o naborze - do pobrania

Oświadczenia do pobrania

1. Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu I etapu postepowania kwalifikacyjnego

2. Informacja o wynikach naboru

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w KM PSP w Koszalinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 4

Stanowisko etatowe (docelowe): ratownik specjalista

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
ul. Strażacka 8, 75-738 Koszalin

Informacja o naborze - do pobrania

Oświadczenia do pobrania

Ogłoszenie wyników po I etapie 10.10.2019

Informacja o wynikach naboru 10.10.2019

 

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin