Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

dts (91)

72 lata, czyli cały okres swojego istnienia - tyle Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy czekała na zakup pierwszego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Opłacało się jednak czekać na ten historyczny dla jednostki moment, gdyż OSP otrzymawszy w 2019 r. dofinansowanie z Funduszy Europejskich mogła zaprojektować wymarzony wóz według swoich potrzeb oraz współczesnych wyzwań z jakimi mierzy się ochrona przeciwpożarowa. Dzięki temu wyróżnia ją teraz innowacyjność w skali powiatu, województwa, a nawet kraju.

Nowy nabytek druhów to Scania P360 4×4 z kompozytową zabudową. Na wyposażeniu znajduje się między innymi zbiornik wody o pojemności 2600 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa dwuzakresowa, zderzakowe działko wodno-pianowe sterowane z kabiny, system piany sprężonej, linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarka, zestaw sanitarny zamontowany w zabudowie i sprzęt dostarczony przez jednostkę. Wóz jest innowacyjny z uwagi na wbudowany system  gaszenia suchą pianą firmy Oneseven. Dzięki niemu znacznie mniej CO2 oraz innych gazów i substancji szkodliwych trafi do atmosfery. W przypadku dużych pożarów, pożarów chemikaliów czy tworzyw sztucznych, co może się zdarzyć w większych firmach lub na drodze S6, system sprężonej piany powoduje, że ogień gaszony jest szybciej i emisja CO2 oraz innych szkodliwych związków do atmosfery powstałych w wyniku spalania jest krótsza w czasie. Ostateczna wartość wozu wyniosła 1 319 790 zł brutto.

W tym samym projekcie OSP zakupiła wcześniej drona wyposażonego w kamerę termowizyjną oraz kamerę przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu, a także kamerę termowizyjną. Łączna wartość tych zakupów wynosiła niemal  100 tys. zł.

Wszystkie powyższe zakupy zostały zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu z Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu w wysokości 85% oraz wkładu własnego zapewnionego dzięki środkom z budżetu Gminy Będzino i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy.

 • dts (101)
 • dts (69)
 • dts (83)
 • dts (91)
 • dts (92)
 • dts (99)

Tekst i zdjęcia: OSP Dobrzyca

30 września 2020 roku odbyła się uroczystość pożegnania st. ogn. Krzysztofa Kabaty – Starszego operatora sprzętu. Funkcjonariusz zakończył okres czynnej służby zawodowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i związanymi z nią obostrzeniami, uroczysta zbiórka odbyła się w ograniczonym gronie. Odchodzącego strażaka żegnał komendant miejski PSP w Koszalinie st. bryg. Mirosław Pender wraz z zastępcą bryg. Adamem Gonciarzem w obecności dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 bryg. Stanisława Budynka wspólnie z  funkcjonariuszami ze zmiany służbowej, na której st. ogn. Krzysztof Kabata pełnił służbę. W trakcie uroczystości wspomniano przebieg służby i pracy zawodowej funkcjonariusza, złożono podziękowania za wieloletnią służbę, wręczając okolicznościowe upominki. Komendant miejski PSP w Koszalinie st. bryg. Mirosław Pender podziękował strażakowi za ofiarność i zaangażowanie podczas wypełniania obowiązków służbowych.

Nowemu emerytowi życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji w życiu osobistym oraz odwagi w spełnianiu marzeń.

opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

 • DSC02471
 • DSC02533
 • DSC02546

Deklaracja dostępności
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP KM PSP w Koszalinie.
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kabata, p.kabata@kmpsp.koszalin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 943455200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna:
Budynek Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na parter obiektu. Budynek nie jest wyposażony w windę.

118565994 3816823941685272 7214418295928406112 o

„Dziki weekend”.

W dniach 21-23.08.2020 r. w Policach odbył się festiwal biegowy tzw. „Dziki weekend”. Formuła festiwalu składała się z następujących biegów:

21.08 – X „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” – 5 km.

22.08 – X „Bieg Szlakiem Dzika” i VI „Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków” – 10 km – bieg przełajowy.

23.08 – VI „Ekstremalny Dzikobieg” i VI „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w biegu ekstremalnym” – 7,5 km – bieg z przeszkodami.

W nocnym biegu wystartowało 434 biegaczy, w biegu przełajowym wystartowało 411 biegaczy, a w biegu ekstremalnym 546 biegaczy.  We wszystkich biegach startowali  strażacy z naszego województwa.

W biegach uczestniczyła reprezentacja biegaczy KM PSP w Koszalinie w składzie:

 1. asp.sztab. Grzesik Eugeniusz
 2. st.ogn. Mazur Emiliusz
 3. Dorota Marschałkowska

Reprezentacja uzyskała następujące wyniki:

 

W biegu nocnym:

- w kategorii M50 – 2 miejsce  - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik,

- w kategorii M40 – 5 miejsce  – st.ogn Mazur Emiliusz

- w kategorii K50 – 6 miejsce  – Dorota Marschałkowska.

W biegu przełajowym:

- w kategorii M40 –  4 miejsce -  st.ogn. Emiliusz Mazur,

- w kategorii M50 –  2 miejsce  - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik,

- w kategorii K50 –  7 miejsce  – Dorota Marschałkowska.

W biegu ekstremalnym:

- w kategorii M40 –  3 miejsce  -  st.ogn. Emiliusz Mazur,

- w kategorii M50 –  5 miejsce  - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik,

Klasyfikacja łączna DZIKI WEEKEND:

- w kategorii M40 –  3 miejsce -  st.ogn. Emiliusz Mazur,

- w kategorii M50 –  2 miejsce - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik

W kategorii drużyna OPEN -10 km:

 1. miejsce – st.ogn. Emiliusz Mazur (Przemysław Barański, Jacek Rudziński)

 

W kategorii Drużyna Mistrzostwa Wojewódzkie Strażacy -10 km:

1.miejsce - – st.ogn. Emiliusz Mazur (Jacek Rudziński)

W kategorii Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków -10 km:

 1. miejsce - st.ogn. Emiliusz Mazur,
 2. miejsce - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik,
 3. miejsce – Dorota Marschałkowska.

W kategorii Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków  Kobiet -10 km:

1.miejsce – Dorota Marschałkowska.

W kategorii Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków Mężczyzn -10 km:

 1. miejsce - st.ogn. Emiliusz Mazur,
 2. miejsce - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik

W kategorii Przełajowe Mistrzostwa Wojewódzkie Strażaków Mężczyzn -10 km:

 1. miejsce - st.ogn. Emiliusz Mazur,
 2. miejsce - asp.sztab. Eugeniusz Grzesik,

           

W kategorii Przełajowe Mistrzostwa Wojewódzkie Strażaków Kobiet -10 km:

 1. miejsce – Dorota Marschałkowska

 

 • 118271372_3804076392960027_5113690904815927464_o
 • 118284841_3804088979625435_1202794224200745827_o
 • 118306901_3804080076292992_3322874970122683722_o
 • 118379152_3808417109192622_7246162760081745294_o
 • 118443494_3813873281980338_5451039512595446231_o
 • 118562520_3813844701983196_2683745484898560991_o
 • 118564271_3813872971980369_6754155387636048156_o
 • 118565994_3816823941685272_7214418295928406112_o
 • 118580707_3818819564819043_5508874022136694000_o
 • 118604130_3813831098651223_94306887924558916_o

opracowanie: mł.bryg.Bogdan Kasprzyk, zdjęcia: zgodnie z opisem zdjęcia

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin