Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Dron i kamera termowizyjna już w OSP Dobrzyca

Dron 3

Trwa projekt, w ramach, którego Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy doposaża się w sprzęt  ratujący zdrowie i życie mieszkańców nie tylko gminy Będzino, lecz także miasta Koszalin i całego powiatu koszalińskiego. Druhowie mają już za sobą pierwsze półrocze projektu, podczas którego zdążyli zrealizować cześć przewidzianych w nim zakupów. Lada dzień sześciu członków OSP w Dobrzycy rozpocznie szkolenie dla operatorów drona na loty w zasięgu wzroku (VLOS). Dzięki tym uprawnieniom do użytkowania wprowadzony zostanie nabyty z końcem minionego roku dron firmy DJI model Matrice 210 V2 wyposażony w kamerę termowizyjną DJI Zenmuse XT2 oraz kamerę przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu. Ten bezzałogowy statek powietrzny nie tylko dotrze do trudno dostępnych miejsc zastępując tym samym pracę ludzkich oczu, lecz także przekazując szeroki obraz pozwoli przeszukać znacznie większy obszar w zdecydowanie krótszym czasie. W ramach projektu do remizy w Dobrzycy trafiła również kamera  termowizyjna firmy Dräger model UFC 9000, która służyć będzie podczas zadymienia precyzyjnemu znajdowaniu ogniska pożaru na odległość oraz ułatwi poszukiwanie osób. W najbliższym czasie OSP ma też w planie realizację trzeciej i najważniejszej części zakupów jaką jest samochód ratowniczo-gaśniczy. Dostawca wozu planuje przekazanie do końca sierpnia br. samochodu na podwoziu SCANIA, model P360, wersja 4x4. Najważniejszą funkcją samochodu jest innowacyjny system gaszenia suchą pianą. Zaletami tego systemu jest m.in. 7-krotnie większa od wody skuteczność gaśnicza piany sprężonej, wyeliminowanie szkód wyrządzonych przez wodę oraz wyraźnie zredukowane zniszczenia spowodowane ogniem i dymem. Wóz zakupiony zostanie w sierpniu bieżącego roku za kwotę 1 319 790,00 zł brutto.

Opisane wyżej działanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ze środków  Gminy Będzino i OSP w Dobrzycy.

  • 1
  • 2
  • Dron 1
  • Dron 2
  • Dron 3
  • Dron 4
  • Dron 5
  • Dron 6

Tekst:dh Michał Szczur

Zdjęcia: zasoby OSP w Dobrzycy

1

2

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin