Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Nowy samochód gaśniczy w OSP DOBRZYCA.

dts (91)

72 lata, czyli cały okres swojego istnienia - tyle Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy czekała na zakup pierwszego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Opłacało się jednak czekać na ten historyczny dla jednostki moment, gdyż OSP otrzymawszy w 2019 r. dofinansowanie z Funduszy Europejskich mogła zaprojektować wymarzony wóz według swoich potrzeb oraz współczesnych wyzwań z jakimi mierzy się ochrona przeciwpożarowa. Dzięki temu wyróżnia ją teraz innowacyjność w skali powiatu, województwa, a nawet kraju.

Nowy nabytek druhów to Scania P360 4×4 z kompozytową zabudową. Na wyposażeniu znajduje się między innymi zbiornik wody o pojemności 2600 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa dwuzakresowa, zderzakowe działko wodno-pianowe sterowane z kabiny, system piany sprężonej, linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarka, zestaw sanitarny zamontowany w zabudowie i sprzęt dostarczony przez jednostkę. Wóz jest innowacyjny z uwagi na wbudowany system  gaszenia suchą pianą firmy Oneseven. Dzięki niemu znacznie mniej CO2 oraz innych gazów i substancji szkodliwych trafi do atmosfery. W przypadku dużych pożarów, pożarów chemikaliów czy tworzyw sztucznych, co może się zdarzyć w większych firmach lub na drodze S6, system sprężonej piany powoduje, że ogień gaszony jest szybciej i emisja CO2 oraz innych szkodliwych związków do atmosfery powstałych w wyniku spalania jest krótsza w czasie. Ostateczna wartość wozu wyniosła 1 319 790 zł brutto.

W tym samym projekcie OSP zakupiła wcześniej drona wyposażonego w kamerę termowizyjną oraz kamerę przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu, a także kamerę termowizyjną. Łączna wartość tych zakupów wynosiła niemal  100 tys. zł.

Wszystkie powyższe zakupy zostały zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu z Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu w wysokości 85% oraz wkładu własnego zapewnionego dzięki środkom z budżetu Gminy Będzino i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy.

  • dts (101)
  • dts (69)
  • dts (83)
  • dts (91)
  • dts (92)
  • dts (99)

Tekst i zdjęcia: OSP Dobrzyca

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin