Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Ubrania specjalne dla OSP i standard wyposażenia pojazdów OSP

                Na wniosek druhów ochotniczych straży pożarnych wyjaśniona została kwestia właściwego oznakowania użytkowanych przez strażaków ubrań specjalnych bojowych.  W przypadku zakupu ubrań specjalnych strażaka OSP należy stosować zatwierdzone 15 maja 2019 roku wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Pana gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Załącznik:

  1. Pismo BT-I-078/4-102/19 z dnia 16 maja 2019 r.
  2. Opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla jednostek OSP z dnia 15 maja 2019 r.
  3. Standard wyposażenia pojazdów OSP

 

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin