Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Kurs kierowców-konserwatorów dla strażaków ratowników OSP

Informuję, że zgodnie planem szkolenia dla OSP na 2019 r. w terminie
od 19 listopada 2019 r. do 01 grudnia 2019 r. zostanie przeprowadzony kurs kierowców-konserwatorów dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu koszalińskiego.

Łączna liczba miejsc dla wszystkich OSP to 40 kursantów. Proszę zgłaszać kandydatów, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz zaliczenie e-learningu.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Posiadanie umundurowania koszarowego, ubrania bojowego, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu koniecznego do zajęć
  2. Wymagane dokumenty:
  • dokument tożsamości (proszę nie przynosić ksero dokumentu tożsamości, każdy kursant ma mieć ze sobą dowód osobisty na egzaminie),
  • skierowanie nowego typu od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy na druku (do pobrania na stronie internetowej KM PSP Koszalin - http://www.kmpsp.koszalin.pl) wraz z klauzulą o RODO na drugiej stronie skierowania.

Plan kursu zostanie umieszczony na stronie internetowej KM PSP w Koszalinie - www.kmpsp.koszalin.pl

Egzamin z części teoretycznej odbędzie się 01 grudnia 2019 r. o godz. 1400 w siedzibie KM PSP w Koszalinie na ul.Strażackiej 8 a z części praktycznej przeprowadzony zostanie 01 grudnia 2019 r. o godz. 1500.

Informuję druhów, że materiały do doskonalenia teoretycznego są udostępnione na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest założyć indywidualne konto na platformie e-learningowej na własne nazwisko (proszę nie używać pseudonimów ani samych dużych liter), z kodem jednostki kierującej na kurs. Loginy oraz hasła dostępu dla poszczególnych jednostek OSP są w posiadaniu Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Koszalinie oraz w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Koszalinie. Przy pomocy materiałów umieszczonych na platformie każdy uczestnik musi zrealizować następujące tematy wraz z egzaminami:

 

Z części II – Ratownictwo:

  1. Szkolenie BHP (szkolenie wraz z testami)
  2. Szkolenie kierowców OSP (szkolenie wraz z testami)
  3. Wyposażenie OSP - przeznacznie, obsługa, konserwacja (samo szkolenie)

 

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego egzaminu teoretycznego jest realizacja tematów w stopniu co najmniej 80% oraz zaliczenie egzaminu (testu) końcowego, który jest dostępny po zaliczeniu kursu z każdego z  tematów również w stopniu co najmniej 80% do dnia 29 września 2019 r. do godz 9:00.

  Kierownik kursu z poziomu administratora sprawdzi i zweryfikuje ilość logowań, czas przebywania na platformie oraz stopień realizacji i zaliczeń kursu. Po zweryfikowaniu stopnia realizacji i zaliczenia egzaminów zatwierdzi dopuszczenie do egzaminu teoretycznego dla poszczególnych uczestników, który odbędzie się w KM PSP Koszalin i obejmuje całość materiału kursu e-learningowego. 

Więcej informacji w w/w sprawie pod nr tel. (94)3455212, (94)3455214, (94)3455213.

PLAN ZAJĘĆ

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin