Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Podsumowanie IX zawodów Biec, by pomóc

LOGO BBP 2019

07 września 2019 r. na terenach ogrodów Hortulus w Dobrzycy odbyły się IX Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych w kwalifikowanej pierwszej pomocy „Biec by pomóc - 2019”.

Organizatorami zawodów byli: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Medycznego w Koszalinie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koszalinie przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz Urzędu Gminy w Będzinie.

Do udziału w zawodach przystąpiło 10 drużyn, występujących jako reprezentacje gmin powiatu koszalińskiego - drużyny z  jednostek OSP z Będzina, Biesiekierza, Bobolic, Porostu, Starych Bielic, Strzekęcina, Wyszewa, Dobrzycy oraz z Żydowa.

Drużyny brały udział w 6 zdarzeniach – scen pozoracyjnych m.in. upadek z wysokości, wypadek komunikacyjny, podtopienie.

Celem organizacji zawodów jest doskonalenie umiejętności ratowniczych strażaków ochotników z terenu powiatu koszalińskiego. Zawody wymagały udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w sposób jak najbardziej efektywny i zgodny z przyjętymi procedurami ratowniczymi, podczas obsługi improwizowanych zdarzeń. Jedną z konkurencji, którą zaliczyć musiała każda z drużyn było, również sprawdzenie wiedzy teoretycznej w formie testu. Zawody były oceniane przez zespół sędziowski złożony z doświadczonych ratowników medycznych i instruktorów ratownictwa, wywodzących się z GR PCK Koszalin, OSP ORMED Koszalin oraz KMPSP w Koszalinie, pod przewodnictwem sędziego głównego, druha Michała Pelca. Stanowiska do ćwiczeń były rozmieszczone w różnych, oddalonych od siebie punktach na terenach kompleksu ogrodów pokazowych.

W trakcie zawodów zaprezentowane zostały wystawy sprzętu ratowniczego zorganizowane przez firmy Drager Safety Polska Sp. z o.o., Awares Sp. z o.o., Steo Sp. z o.o. oraz MatPoż., jak również odbyły się pokazy z ratownictwa wysokościowego.

Po podsumowaniu punktów klasyfikacja końcowa zawodów wyglądała następująco:

 • I miejsce: OSP BĘDZINO
 • II miejsce: OSP STRZEKĘCINO oraz OSP BOBOLICE
 • III Miejsce: OSP DOBRZYCA
 • IV miejsce: OSP BIESIEKIERZ
 • V miejsce: OSP POROST
 • VI miejsce: OSP STARE BIELICE
 • VII miejsce: OSP KŁANINO
 • VIII miejsce: OSP WYSZEWO
 • IX miejsce: OSP ŻYDOWO

Zawodnicy zarówno w teoretycznej jak i praktycznej części zawodów wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień ratowniczych.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i firmom, które wsparły zawody organizacyjnie lub materialnie, przyczyniając się w ten sposób do poprawy stanu wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczy, a także do lepszego przygotowania strażaków OSP do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

 • DSC01295
 • DSC01296
 • DSC01298
 • DSC01300
 • DSC01310
 • DSC01314
 • DSC01318
 • DSC01328
 • DSC01338
 • DSC01340
 • DSC01348
 • DSC01353
 • DSC01356
 • DSC01358
 • DSC01364
 • DSC01391
 • DSC01399
 • DSC01400
 • DSC01409
 • DSC01414
 • DSC01418
 • DSC01424
 • DSC01437
 • DSC01439
 • DSC01445
 • DSC01448
 • DSC01452
 • DSC01453
 • DSC01455
 • DSC01456
 • DSC01458
 • DSC01469
 • DSC01471
 • DSC01475

opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin