Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Narada roczna naczelników OSP powiatu koszalińskiego

14 grudnia 2018 roku w sali Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie odbyła się narada roczna naczelników OSP powiatu koszalińskiego.

Naradę otworzył komendant Miejski PSP w Koszalinie st. bryg. Mirosław Pender.

W trakcie narady omówiono między innymi takie zagadnienia jak:

  1. Przedstawienie statystyki zdarzeń. dojazdów do zdarzeń do 15 min, określenia zasad monitorowania gotowości wyjazdów jednostek, brak zdolności wyjazdowej jednostek do zdarzeń.
  2. Dofinansowanie z KSRG, MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, zawodów „Biec by pomóc” 2018 - złożenie pisemnych informacji dotyczących sprzętu pozyskanego.
  3. Omówienie szkoleń, ćwiczeń gminnych w 2018 roku, określenie potrzeb szkoleniowych oraz planów ćwiczeń gminnych na 2019 rok.
  4. Omówienie przeprowadzonych przeglądów sprzętu i inspekcji w OSP, ustalenie priorytetów na 2019 r.
  5. Planowanie zakupów z dofinansowaniem z Lasów Państwowych.

Omówiono uwagi dotyczące:

  • aktywności na forach internetowych, zasady ochrony danych osobowych i innych dóbr osób poszkodowanych,
  • wyjazdów w niepełnym składzie, rejonizacji działań dla jednostek OSP, zasad dysponowania do działań, obsada imienna samochodów OSP.

Podczas dyskusji poruszono problematykę związaną z działalnością bieżącą OSP oraz planami szkoleń i ćwiczeń na przyszły rok, aktualizacją danych osobowych i pozyskanego w ciągu roku oraz przypomniano zasady bhp podczas działań. Przypomniono również, by zwóricć uwagę by ziałania ratownicze kończyły się na usunięciu zagrożenia, a inne czynności na terenie wykonują inne podmioty.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://archiwum.kmpsp.koszalin.pl/images/galeria/2018_nacvzelnicy

Opracowanie i zdjęcia:KM PSP Koszalin

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin