Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

WIZYTA KIEROWNICTWA KOMENDY GŁÓWNEJ PSP W KOSZALINIE

KG W KM (2)

1 grudnia 2018 r. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wraz z zastępcą nadbryg. Markiem Jasińskim wizytował budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Koszalinie.

Wizytując plac budowy w obecności kierownika, zastępcy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Marka Popławskiego oraz komendanta miejskiego PSP st. bryg. Mirosława Pendera przedstawiono główne założenia trwającej inwestycji oraz plany na najbliższy czas.

Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie w ujęciu finansowym: wartość całości inwestycji – 16 557,6 tys. zł, w tym: wartość robót budowlanych – 15 363,5 tys. zł (etap I – 12 824 279,62 zł, etap II – 2 539 225,74 zł), pozostała kwota – 1 194,1 tys. zł: nadzór inwestorski, nadzór autorski, wykonanie przyłączy wod., kan., drenażu, teleinformatycznego, nasadzenia.

Budowana od podstaw jednostka, będzie zapewniała najwyższe standardy pracy oraz wypoczynku dla funkcjonariuszy PSP dbających o bezpieczeństwo mieszkańców Koszalina i okolic. Planowany termin zakończenia robót oraz rozpoczęcie eksploatacji strażnicy to rok 2021.

  • KG W KM (1)
  • KG W KM (2)
  • KG W KM (3)


Opracowanie: KW PSP w Szczecinie
Wprowadził: Gabinet Komendanta Głównego

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin