Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Zawody w kwalifikowanej pierwszej pomocy „Biec by pomóc 2018 - Nosowo”

DSC00412

W dniu 29 września 2018 r. na terenach Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Nosowie odbyły się VIII Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych w kwalifikowanej pierwszej pomocy „Biec by pomóc - 2018”.

Organizatorami zawodów były: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Medycznego w Koszalinie, Fundacja „Pomocna straż”, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koszalinie przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz Urzędu Gminnego w Biesiekierzu.

Do udziału w zawodach przystąpiło 10 drużyn, występujących jako reprezentacje gmin powiatu koszalińskiego - drużyny z  jednostek OSP z Będzina, Biesiekierza, Bobolic, Niedalina, Polanowa, Sianowa, Strzekęcina, Wyszewa oraz z Żydowa.

Celem organizacji zawodów jest doskonalenie umiejętności ratowniczych strażaków ochotników z terenu powiatu koszalińskiego. Zawody wymagały udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w sposób jak najbardziej efektywny i zgodny z przyjętymi procedurami ratowniczymi, podczas obsługi improwizowanych zdarzeń. Jedną z konkurencji, którą zaliczyć musiała każda z drużyn było, również sprawdzenie wiedzy teoretycznej w formie testu. Zawody były oceniane przez zespół sędziowski złożony z doświadczonych ratowników medycznych i instruktorów ratownictwa, wywodzących się z GR PCK Koszalin, OSP ORMED Koszalin oraz KMPSP w Koszalinie, pod przewodnictwem sędziego głównego, druha Michała Pelca. Stanowiska do ćwiczeń były rozmieszczone w różnych, oddalonych od siebie punktach na terenie Ośrodka.

Zdarzenia - sceny pozoracyjne to:

- likwidacja skutków wypadku drogowego,

- „Triage” - segregacja poszkodowanych,

- ratowanie poszkodowanego strażaka w pożarze,

- opatrzenie poszkodowanego z rozciętymi powłokami brzusznymi,

- wypadek motocyklisty (quadowca),

- odnalezienie osoby z amputowaną ręką,

- wypełnienie dokumentacji – Karta Kwalifikacji Wypadku,

- wydobycie człowieka z rzeki, porażonego prądem.

W trakcie zawodów zaprezentowane zostały wstawy sprzętu ratowniczego zorganizowane przez firmy „Drager Safety Polska Sp. z o.o., Awares Sp. z o.o., Steo Sp. z o.o. oraz MatPoż.

Po podsumowaniu punktów klasyfikacja końcowa zawodów wyglądała następująco:

 • I miejsce: OSP BĘDZINO
 • II miejsce: OSP ŚWIESZYNO
 • III Miejsce: OSP NIEDALINO
 • IV miejsce: OSP STRZEKĘCINO
 • V miejsce: OSP SIANÓW
 • VI miejsce: OSP BOBOLICE
 • VII miejsce: OSP WYSZEWO
 • VIII miejsce: OSP BIESIEKIERZ
 • IX miejsce: OSP ŻYDOWO
 • X miejsce: OSP POLANÓW

Zawodnicy zarówno w teoretycznej jak i praktycznej części zawodów wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień ratowniczych, a w szczególności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i firmom, które wsparły zawody organizacyjnie lub materialnie, przyczyniając się w ten sposób do poprawy stanu wyposażenia jednostek  OSP w sprzęt ratowniczy, a także do lepszego przygotowania strażaków OSP do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 • DSC00333
 • DSC00336
 • DSC00342
 • DSC00343
 • DSC00345
 • DSC00349
 • DSC00353
 • DSC00355
 • DSC00356
 • DSC00362
 • DSC00364
 • DSC00366
 • DSC00373
 • DSC00381
 • DSC00382
 • DSC00391
 • DSC00399
 • DSC00402
 • DSC00403
 • DSC00409
 • DSC00412
 • DSC00416
 • DSC00420
 • DSC00424
 • DSC00427
 • DSC00431
 • DSC00434
 • DSC00437
 • DSC00441
 • DSC00445
 • DSC00453
 • DSC00455
 • DSC00459
 • DSC00469
 • DSC00471
 • DSC00472
 • DSC00475
 • DSC00479
 • DSC00480
 • DSC00482
 • DSC00483
 • DSC00485
 • DSC00486
 • DSC00489
 • DSC00490
 • DSC00493
 • DSC00494
 • DSC00498
 • DSC00499
 • DSC00501
 • DSC00502
 • DSC00505
 • DSC00507
 • DSC00508
 • DSC00512
 • DSC00513
 • DSC00516
 • DSC00517
 • DSC00519
 • DSC00520
 • DSC00522
 • DSC00524
 • DSC00525
 • DSC00527
 • DSC00531
 • DSC00535

Opracowanie zdjęcia: KM PSP Koszalin

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin