Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

XLII Sesja Rady Miejskiej w Koszalinie

15 marca br. odbyła się w ratuszu  XLII Sesja Rady Miejskiej w Koszalinie, podczas której jednym z tematów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w 2017 roku". Bryg. Andrzej Kapustyński zastępca komendanta miejskiego PSP w Koszalinie przedstawił powyższą „Informację …” na forum Rady Miasta podsumowując miniony rok pod względem bezpieczeństwa w mieście, następnie odpowiedział na pytania zadawane przez Radnych.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Radni Miasta Koszalina zaakceptowali i przyjęli jednogłośnie (28 głosy za i 6 radnych nieobecnych) „Informację KM PSP Koszalin o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w 2017 roku”.

Opracowanie: KM PSP Koszalin

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin