Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Zakończenie kursu kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

3 grudnia 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie przeprowadzono egzamin kończący kurs "Kierujących działaniem ratowniczym" dla członków OSP, zrealizowanego według programu szkolenia z 2015 roku.

Szkolenie ukończyło 24 absolwentów, w tym 17 z jednostek włączonych do KSRG i 7 druhów z jednostek pozasystemowych.

Egzamin składał sie z części teoretycznej (test) oraz praktycznej - omówienie zadania dowócy podczas działań ratowniczych w czasie pożaru, wypadku drogowego lub innego miejscowego zagrożenia. Kursanci musieli dodatkowo wykazać się znajomością dokumentacji i jej prawidłowym sporządzaniem.

Zaświadczenia ukończenia kursu nowym dowódcom wręczył zastępca komendanta miejskiego PSP w Koszalinie bryg. Andrzej Kapustyński.

  • DSC08522
  • DSC08523
  • DSC08526
  • DSC08538
  • DSC08544
  • DSC08549

opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin