Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Szkolenie dowódców OSP - 24.11.2017 - 03.12.2017 r.

KM PSP Koszalin we współpracy z WOSz Borne Sulinowo planuje w dniach 24-26 listopada oraz 2-3 grudnia przeprowadzić kurs dowódców OSP według programu "Szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych". Kurs odbędzie się w Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie i realizowany poprzez udział w wykładach i ćwiczeniach (nie ma teorii e-learningowej). Szkolenie kończy egzamin w formie testu pisemnego.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Posiadanie umundurowania koszarowego, ubrania bojowego, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu koniecznego do zajęć

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

  • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku (dostępne na stronie KM PSP Koszalin), proszę na skierowaniu o wpisanie nazwy szkolenia:„SZKOLENIE KIERUJĄCYCH DZIAŁANIEM RATOWNICZYM DLA CZŁONKÓW OSP”;
  • wiek - nie przekroczone 65 lat;
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku (nie będą przyjmowani strażacy, którzy nie mają kursu ratownictwa technicznego).

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada br. należy dostarczyć kompletne ww.  dokumenty. O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku niepełnej dokumentacji uczestników kursu lub nie spełnienia wymogów formalnych uczestnictwa, kandydat nie zostanie przyjęty na szkolenie. O szczegółach przyjęcia lub odrzucenia poinformujemy w dniu 20 listopada br. Jednocześnie proszę naczelników

OSP i komendantów gminnych o przygotowanie dokumentacji dla rezerwowych kandydatów, którzy otrzymają szansę udziału w kursie po 20 listopada br.  w momencie, gdy gmina nie wykorzysta przyznanej ilości miejsc lub kandydat zostanie odrzucony z uwagi na brak kompletnej dokumentacji.

Egzamin końcowy (nie będzie egzaminu początkowego ze względu na brak części e-learningowej)  odbędzie się w dniu 3 grudnia 2017r. o godz. 1400.

Ponadto informuję druhów, że materiały do doskonalenia teoretycznego są udostępnione na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl.

 

e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel do kontaktu: (94)3455212, (94)3455213, (94)3455215.

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin