Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Uroczysty apel związany z odejściem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza JRG - 2 KM PSP w Koszalinie

10 października 2017 roku odbyła się uroczystość pożegnania st. ogn. Andrzeja Świta, starszy ratownik, który z dniem 30 września 2017 r. zakończył okres czynnej służby zawodowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i przeszedł na emeryturę. Odchodzącego strażaka żegnał komendant miejski PSP w Koszalinie st. bryg. Mirosław Pender w obecności licznie zebranych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej Komendy. W trakcie uroczystości wspominano przebieg służby i pracy zawodowej st. ogn. Andrzeja Świta, złożono podziękowania za wieloletnią służbę, wręczono okolicznościowe upominki. Koleżanki i koledzy, strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy osobiście złożyli życzenia i podziękowali za wieloletnią współpracę.

Starszy ogniomistrz Andrzej Świt służbę funkcjonariusza rozpoczął w dniu 20 grudnia 1991 roku na stanowisku pomocnika przodownika roty w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Koszalinie. Z dniem 1 lipca 1992 roku został mianowany na stanowisko ratownika w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2. W roku 1993 ukończył kurs kwalifikacyjny podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Z dniem 1 lutego 1994 roku st. ogn. Andrzej Świt został mianowany na stanowisko starszego ratownika, na którym pozostał do końca swoje służby.

W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz był odznaczony w 2005 r. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, w 2008 r. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, w 2009 r. Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa natomiast w 2013 r. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. W roku 2016 r. został wyróżniony Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. W bieżącym roku za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych funkcjonariusz otrzymał Dyplom Komendanta Głównego PSP.

W trakcie uroczystej zbiórki komendant miejski PSP w Koszalinie st. bryg. Mirosław Pender podziękował strażakowi za ofiarność i zaangażowanie podczas wypełniania obowiązków służbowych.

Nowemu emerytowi życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji w życiu osobistym oraz odwagi w spełnianiu marzeń.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

  • DSC08228
  • DSC08237
  • DSC08262
  • DSC08292
  • DSC08294
© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin