Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Ćwiczenia taktyczno-bojowe w lasach Nadleśnictwa Bobolice – Leśnictwo Wrzosowiec

W dniu 15.09.2017 Komenda Miejska PSP wraz z Nadleśnictwem Bobolice, jednostakami OSP z gminy Bobolice oraz gminą Bobolice przeprowadziła ćwiczenia taktyczne.  Scenariusz ćwiczenia był następujący:

Podczas  sprzątania  zrębu  po wycince  drzew przez pracowników Zakładu Usług Leśnych w Leśnictwie Wrzosowiec  dochodzi  do zaproszenia ognia przez pracowników.  Pracownicy  podejmują  próbą zagaszenia  rozprzestrzeniającego się  ognia jednocześnie informują leśniczego Leśnictwa Wrzosowiec, który  informuje Nadleśniczego Nadleśnictwa Bobolice. Dyżurny z wieży obserwacyjnej obserwuje w oddali czarny dym unoszący się nad lasem. Powiadania  kierownictwo  Nadleśnictwa  Bobolice.

 W ćwiczeniach uczestniczył samolot z Nadleśnictwa Bobolice, który pomógł samochodom gaśniczym w działaniach zrzucając kilkukrotnie wode na palący sie las.

 Po ćwiczeniach odbyło się spotkania wszystkich ćwiczących i omówienie błędów. Poza tym funkcjonariusze z KM PSP Koszalin przeprowadzili szkolenie, które obejmowało zagadnienia dotyczące ćwiczen oraz inne tematy m.in. sposoby pobierania wody z punktuch czerpania w lasach, nawigacje w lasach za pomocą aplikacji mLas inżynier / mLas mini i działania taktyczne w przypadkach pożarów o dużym zapotrzebowaniu wodnym.

  • 20170915_091744
  • 20170915_092936
  • 20170915_092938
  • 20170915_093216
  • 20170915_093224
  • 20170915_093226
  • 20170915_093704
  • 20170915_095926
  • 20170915_095928
  • 20170915_102328
 

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

 

 

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin