Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Gminne i Powiatowe Zawody Sportowo-pożarnicze OSP w Biesiekierzu

W dniu 1 lipca br. na stadionie sportowym w Biesiekierzu od godz. 10.00 odbyły się zawody sportowo-pożarnicze OSP szczebla gminnego i powiatowego dla grup A-mężczyzn oraz C-kobiet. Organizatorem zawodów gminnych był ZG ZOSP PR, powiatowych był ZOP ZOSP RP w Koszalinie, Komenda Miejska PSP w Koszalinie oraz zarząd gminny ZOSP RP Biesiekierz.

W zawodach gminnych wzięły udział 4 drużyny męskie i 2 drużyny kobiece, a w zawodach powiatowych wzięło udział 6 drużyn męskich oraz 4 drużyny kobiece.

 

Klasyfikacja końcowa zawodów gminnych:

Grupa A

1.

Biesiekierz

2.

Parnowo

3.

Warnino

4.

Stare Bielice

Grupa C:

1. Parnowo

 

Klasyfikacja końcowa zawodów powiatowych:

Grupa A

1.

Dobrzyca

2.

Będzino

3.

Świeszyno

4.

Biesiekierz

5.

Osieki

6.

Niedalino

Grupa C

1.

Dobrzyca

2.

Parnowo

3.

Świeszyno

4.

Niedalino

W rozdaniu pucharów i dyplomów wzięli udział: bryg. Andrzej Kapustyński Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie, druh Roman Budynek Prezes ZOP ZOSP RP Koszalin, Andrzej Leśniewicz Wójt Gminy Biesiekierz

Zawody przebiegły sprawnie, pogoda nie dopisała, dlatego przeprowadzono tylko ćwiczenia bojowe, przeprowadzenie konkurencji przebiegło bez zakłóceń.

Tekst i foto: KM PSP Koszalin

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://archiwum.kmpsp.koszalin.pl/images/galeria/2017powiatowe

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin