Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

DOFINANSOWANIE DLA OSP SPOZA KSRG - SPOTKANIE W KM PSP KOSZALIN

 

WYDATKI BIEŻĄCE:

1.Sprzęt techniki specjalnej - kwota na jednostkę - 359 zł;

2. Wyposażenie osobiste i ochrona - kwota na jednostkę - 390 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

3. Sprzęt techniki specjalnej - kwota na jednostkę - 1433 zł

(w każdym przypadku 20% wkładu własnego)

szczegóły i wykaz sprzętu znajduje się w załączniku (klikinij tutaj)

katalog z dotacją MSWiA sprzęt (kliknij tutaj)

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin